Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Poradenská a konzultačná činnosť

 

Ponúkame aj poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, súčasťou ktorej je aj vyhotovenie havarijných plánov, identifikačných listov, žiadostí o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, programy odpadového hospodárstva a pod.

Zabezpečujeme aj výkon funkcie odpadového hospodára pre záujemcov z radov právnických a fyzických osôb, miest a obcí. Odpadový hospodár zabezpečuje celý administratívny proces evidencie odpadov, súhlasov, hlásení vrátane koordinácie odberu odpadov.

  


Objednávkový formulár

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh