Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Preprava a prenájom veľkokapacitných kontajnerov

 

 

Ponúkame prenájom veľkokapacitných kontajnerov (10m3, 20m3, 32 m3), krytých aj otvorených, vrátane prepravy.

 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia k zberu a preprave elektroodpadu, šrotu, pneumatík, skla, obalov, stavebného a iného odpadu k spracovateľom alebo na zneškodnenie.

 

Ťažné vozidlo je vybavené hydraulickou rukou umožňujúcou rýchlejšiu nakládku a vykládku podľa špecifík prepravovaného odpadu.

 

Kontajnery vyhovujú všetkým platným predpisom. Motorová súprava vrátane kontajnerov vyhovuje predpisu ADR o preprave nebezpečných látok.

 

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh