Postup pri vytváraní objednávky

Pri vytváraní objednávky najprv vyplňte hlavičku,
kde uveďte názov a sídlo firmy.
V prípade, že máte so spoločnousťou Arguss, s.r.o uzavretú zmluvu,
uveďte jej číslo a vypĺňajte iba položky ozačené **.
V prípade, že zmluvu nemáte, vypňte prosím položky označené * aj **.

Po vyplnení a uložení hlavičky, uveďte adresu odberného miesta a uveďte všetky druhy odpadov (pomocou "pridať odpad").

Ak je odberných miest viac, ďalšie odberné miesto vytvoríte kliknutím na "pridať odberné miesto" v spodnej časti objednávkového formulára.

Arguss, s.r.o.

Vas prehliadac má vypnutú podporu JavaScript-u.
Ak chcete odoslať objednávku, musíte ho zapnúť!